Posted on

Adó 1 százalék felajánlás 2011-ben: adó 1% lista és nyomtatvány adóbevalláshoz

Adó 1 százalék felajánlás 2011-ben: adó 1% lista és nyomtatvány letöltés a 2011-es adóbevalláshoz. Az szja 1 százalékáról sajnos csak az adózóknak kevesebb, mint fele rendelkezik, pedig felajánlásukkal könnyen segíthetnének a rászoruló alapítványok-nak, akiknek szinte egyetlen bevételi forrásuk ebből származik. Számítások szerint egy adózó felajánlása több, mint 5000 forintot ér egy civil szervezet javára.
Közel 3,5 millióan ajánlhatták volna fel 2010-ben a befizetett adójuk 1 plusz 1 százalékát, közülük minden második személy, több mint 1,9 millió adózó élt a lehetőséggel – derül ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatójából.
Közel 120 ezer olyan nyilatkozatot adtak le, ami valamilyen hiba miatt érvénytelen lett, emiatt 657 millió forintot veszítettek a civilek, az egyházak, illetve a kiemelt költségvetési előirányzatok. A leggyakoribb hiba, hogy a felajánló nem fizeti meg az 1 plusz 1 százalék számításának alapját képező adót, és az is rendszeresen előfordul, hogy rosszul adják meg a kedvezményezett civil szervezetek adószámát, illetve az egyházak és költségvetési előirányzatok 4 jegyű technikai számát.
Ugyancsak gyakori, hogy késve, a május 20-ai határidő után postázzák a rendelkező nyilatkozatot az adóhatósághoz, sajnos a felajánlás ilyenkor is elveszik. Az adóhatóság minden évben ellenőrzi az 1 százalékos felajánlásokból részesülő civileket, tavaly 300 adózónál vizsgálódtak a revizorok. Visszaélésre, illetve hibára nagyon ritkán bukkantak 2010-ben, összesen 3,2 millió forint adókülönbözetet tártak fel és 15 ezer forint mulasztási bírságot szabtak ki.
Hogyan lehet a személyi jövedelemadó 1 százalékáról rendelkezni 2011-ben?
A személyi jövedelemadóról szóló törvény1 lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről a külön törvény2 szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik az 1 százalékáról, adójának ez a része nem veszik el, hanem a költségvetésben marad, azaz ezt az összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A rendelkezés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.
Ki rendelkezhet 2011-ben?
Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás5 útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Azaz a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet. A rendelkezési jogosultságot nem érinti az, ha a magánszemély fizetendő adója 0 forint (például az egyes adókedvezmények miatt), de ebben az esetben a felajánlott összeg is 0 forint lesz. Egyházak8 részére még ebben az esetben is érdemes rendelkezni, mivel az egyházak – az 1 százalékon túli – állami finanszírozása a rendelkező magánszemélyek száma (és nem a felajánlott összeg nagysága) alapján történik, így a 0 forintról történő rendelkezés is növeli az adott egyház részére juttatott állami támogatás összegét. Egyebekben az adóhatóság az utalást csak akkor teljesíti, ha a kedvezményezett részére utalandó összeg legalább 100 forint.
Mekkora összegről lehet rendelkezni? – Az 1 százalék alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része akkor, ha ezt az összeget a magánszemély határidőre megfizette.
Az összevont adóalapba tartozik az adóévben adókötelezettség alá eső valamennyi önálló, nem önálló tevékenységből származó, valamint egyéb bevételből megállapított jövedelem, továbbá átalányadózás esetén az egyéni vállalkozói, a mezőgazdasági kistermelői bevételből az átalányban megállapított jövedelem és az adóalapkiegészítés.
Ugyanakkor a különadózó jövedelmek, mint például az ingatlanértékesítésből, árfolyamnyereségből származó jövedelem, kamatjövedelem, az egyéni vállalkozó vállalkozói személyi jövedelemadója (a vállalkozói kivét kivételével) stb., nem tartozik az összevont adóalapba, így ezen jövedelmek meghatározott részéről nem is lehet rendelkezni.
Az 1 százalék alapját csak a ténylegesen határidőben megfizetett adó képezi. Mivel az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből a kifizetők, munkáltatók jellemzően levonják az adóelőleget, így a magánszemélyek többségének az év végén nem keletkezik adófizetési kötelezettsége. Abban az esetben, ha az évközben a magánszemélytől levont adóelőleg eléri vagy meghaladja a ténylegesen fizetendő adó összegét, az adót a magánszemély határidőre megfizette.
Amennyiben azonban a levont adóelőleg összege nem éri el a fizetendő adó összegét, az adó akkor tekinthető határidőben megfizetettnek, ha a pótlólagosan fizetendő adót
a magánszemély május 20-áig, illetve az egyéni vállalkozó és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett február 25-éig megfizeti.
Megfizetettnek kell tekinteni az adót akkor is – feltéve hogy a magánszemély az egyszerűsített bevallást választotta, és az adóhatóság által közölt adatok javítására volt szükség –, ha azt a magánszemély május 20-a után, de az adóhatóság a javított adatok alapján megállapított adóról szóló értesítésének kézhezvételétől számított 30 napon belül megfizeti.
Végezetül szintén megfizetettnek tekintendő az adó abban az esetben, ha a magánszemély legfeljebb 12 havi részletfizetést vagy fizetési halasztást kapott akkor, ha az engedélyező határozatban foglaltaknak eleget tesz. Ide értendő az az eset is, ha a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély a személyi jövedelemadó bevallásában tett nyilatkozata alapján legfeljebb 4 hónapon keresztül a 100 000 Ft-ot meg nem haladó személyi jövedelemadó fizetési kötelezettségét havonként egyenlő részletekben fizeti meg. Az adózó nem csak befizetéssel, átutalással, hanem az adóhatóságnál más adónemen nyilvántartott túlfizetésének (például: áfa, eva stb.) átvezetése útján is megfizetheti a személyi jövedelemadó tartozását.
Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni? – Kedvezményezettet két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 százalék nem osztható meg, de nem is vonható össze. Ha valamelyik csoportból nem választ az adózó kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, mert az egyik 1 százalék nem irányítható át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Az azonos körből választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat mindegyike érvénytelen.
A kedvezményezettek egyik csoportjába a civil kedvezményezettek tartoznak. Ide tartoznak a közhasznú tevékenységet a törvényben meghatározott ideig ténylegesen folytató társadalmi szervezetek, alapítványok, és közalapítványok. Ugyancsak ebben a körben lehet rendelkező nyilatkozatot adni a törvényben felsorolt következő kedvezményezetteknek:
Magyar Tudományos Akadémia;
Országos Tudományos Kutatási Alapprogram (OTKA);
az országos közgyűjtemények;
Magyar Állami Operaház;
Magyar Országos Levéltár;
Országos Széchényi Könyvtár;
Magyar Filmarchívum;
Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtár; az országos szakmúzeumok;
azok a könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó- és előadóművészeti tevékenységet folytató szervezetek, amelyek valamely önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstől egyedi támogatásban részesültek;
a felsőoktatási intézmények;
Magyar Kármentő Alap. – A rendelkezéshez a magánszemélynek a fenti szervezetek adószámára van szüksége, amelyet elsősorban maguktól a kedvezményezettektől szerezhet be. Megjegyzést érdemel, hogy azon szervezetek adószáma, melyek már a 2010-es rendelkező évben részesültek az 1 százalékos összegből, a NAV honlapján megtalálható.
Az adószámokat a „Közlemény a 2010. rendelkező évi érvényes civil kedvezményezettekről” című tájékoztató anyag tartalmazza.
Nem árt azonban meggyőződnie arról, hogy a tájékoztatóban szereplő szervezet a 2011-es rendelkező évben is létező szervezet-e, esetleg jogutódlással szűnt meg, mert ilyenkor a rendelkező nyilatkozaton a jogutód szervezet adószámát célszerű feltüntetni. Érdemes körültekintően nyilatkozni, és megnézni a 6. oldalon felsorolt érvénytelenségi okokat, hiszen ezek egyikének fennállása esetén már nem jut el a felajánlott összeg a kedvezményezett szervezethez.
A kedvezményezettek másik csoportjába az egyházi kedvezményezettek tartoznak. Ebbe a csoportba tartoznak a bejegyzett, és az adóhatóság által technikai számmal ellátott egyházak, továbbá az Országgyűlés által meghatározott kiemelt előirányzatok18. A rendelkező nyilatkozaton a magánszemélynek az egyházi kedvezményezett technikai számát kell feltüntetnie. A technikai számokat az adóbevallás útmutatója, illetve a www.nav.gov.hu internetes oldal tartalmazza. A nyilatkozaton feltüntethető a kedvezményezett egyház elnevezése is.
Hogyan lehet az 1 százalékról rendelkezni? – A rendelkező nyilatkozat a bevallási nyomtatvány részét képezi, így az a magánszemély, aki adóbevallást vagy egyszerűsített bevallást ad, a nyomtatvány megfelelő lapjának (a 1053, vagy 1053E számú bevallás Egysza lapja) kitöltésével rendelkezhet. A nyomtatványnak ezen az oldalán mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja.
A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program19 használata esetén szintén van lehetősége arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 1053 vagy a 1053E számú bevallás Egysza lapján található rendelkező nyilatkozatot. Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor azt helyezze el a bevallást vagy egyszerűsített bevallást tartalmazó borítékban.
Abban az esetben, ha a bevallását vagy az egyszerűsített bevallását elektronikusan20 küldi be, a rendelkező nyilatkozatot is eljuttathatja az adóhatósághoz elektronikus úton, az Ügyfélkapun keresztül. Lehetősége van arra, hogy a bevallása, egyszerűsített bevallása részét képező rendelkező nyilatkozatot a bevallással, nyilatkozattal együtt juttassa el az adóhatósághoz. Amennyiben azonban nem így tesz, akkor május 20-áig lehetősége van arra, hogy az elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól elkülönülten küldje meg. Ez esetben nem a bevallás, egyszerűsített bevallás részét képező Egysza lapon, hanem a külön programban található „10egysza” megnevezésű nyilatkozat kitöltésével és elektronikus továbbításával rendelkezhet. Abban az esetben, ha az elektronikus bevallását nem saját maga, hanem meghatalmazottja (például könyvelője) készíti, az adóhatósághoz azt is be kell jelentenie, hogy a rendelkező nyilatkozat elektronikus továbbítására meghatalmazottja jogosult.
Azon magánszemélyek esetében, akik bevallásadási kötelezettségüknek munkáltatói adómegállapítás útján tesznek eleget, a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-én adhatják át. A május 10-e után átadott borítékokat a munkáltató nem köteles átvenni. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 20-áig adja át az adóhatóságnak.
A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-áig van lehetősége, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-éig be kell adnia. A határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.
Az adóhatóság külön kezeli a rendelkező magánszemély és a kedvezményezett adatait az eljuttatás módszerétől függetlenül, azaz még abban az esetben is, ha a magánszemély a bevallás részeként rendelkezik. A rendelkező nyilatkozat adótitoknak21 minősül, különleges védelmet élvez, abba illetéktelen személy nem tekinthet be. Így a rendelkezés következtében a magánszemélyt hátrány nem érheti, semmilyen utólagos zaklatással nem kell számolnia. A magánszemély és a kedvezményezett adatainak hatékony elkülönítése érdekében kérjük, hogy amennyiben a rendelkező nyilatkozatot nem a nyomtatvány részeként, hanem a bevallással együtt, vagy a munkáltató útján, illetve külön borítékban küldi meg az adóhatósághoz, a rendelkező nyilatkozatról a magánszemély azonosító adatait (név, adóazonosító jel) szíveskedjen leválasztani, és kizárólag a nyilatkozat rendelkező részét tegye a borítékba. Forrás: Bérkalkulátor.net

Posted on

9,9 milliárd a civileknek

A személyi jövedelemadó egy százalékából a legtöbb felajánlást tavaly is a beteg gyerekeket támogató civil szervezetek és az állatvédők kapták. Bár a rendszer évek óta működik nálunk, sokan még mindig nem élnek a lehetőséggel, hogy civil szervezeteket támogassanak.A következő adóbevallási határidő február 20-a, amikor az egyéni vállalkozók dönthetnek az egy százalékuk sorsáról. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján közzétett adatok szerint 2010-ben 1,8 millió adózó több mint 9,9 milliárd forintot ajánlott fel a személyi jövedelemadója egy százalékából 30 ezer civil szervezetnek.
A legtöbb pénzt a Daganatos Beteg Gyermekekért Alapítvány kapta: csaknem 285,5 millió forintot. A második legsikeresebb adománygyűjtő a Gyermekrák Alapítvány lett 261 millió forinttal, míg a harmadik legnagyobb összeget, 126 millió forintot a Rex Kutyaotthon Alapítvány kapta az adózóktól. Az első tízben még három olyan szervezet van, amelyek 100 millió forint feletti felajánlást kaptak, és mindhárom beteg gyerekeknek segít. Az első tízben egyébként két állatvédő szervezet kivételével kizárólag olyan alapítványok, egyesületek szerepelnek, amelyek gyerekekkel foglalkoznak.
A felmérések és a kutatások alapján egyértelmű, hogy az egy százalékok gyűjtésében azok a szervezetek hatékonyak, amelyeknek van forrásuk és kapacitásuk nagy országos reklámkampányt folytatni. A sikeresség másika oka pedig az, hogy sok adózónak személyes érintettsége van, vagyis olyan szervezetnek ajánlja fel az egy százalékát, amellyel személyes kapcsolata van – mondta a Független Hírügynökségnek Kökény Dalma, a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány programkoordinátora.
Bár a rendszer évek óta működik Magyarországon, még mindig van kihasználatlan kapacitás. Az adóhivatal adatai szerint a progresszív adózók nem egészen fele ajánlja fel az adója egy százalékát. Ugyanakkor ez a réteg magasabb jövedelemmel rendelkezik, vagyis a felajánlásaikból befolyó összeg is magasabb. Évente 9-10 milliárd forint jut a civil szektorba ezzel a segítséggel, de a becslések szerint még 3-4 milliárd forintot kaphatnának a szervezetek, ha a többi jogosult is felajánlaná az adója egy százalékát- tette hozzá Kökény Dalma.
Közeledik az idei első határidő, amikor rendelkezni lehet az egy százalékról, hiszen az egyéni vállalkozóknak február 20-ig kell benyújtaniuk az adóbevallásukat – emlékeztet a szakember. Utána egy nagyobb szünet következik, majd jön május 10-e: eddig lehet odaadni a munkáltatónak az egy százalékos nyilatkozatot, amennyiben a munkáltató tölti ki és adja be az adóbevallást. Az utolsó nagy határidő pedig május 20-a, amikor az önadózók kerülnek sorra. Mindhárom esetben van azonban lehetőség arra, hogy aki elfelejtette kitölteni az egy százalékos nyilatkozatát, május 20-ig még pótlólag beküldheti a NAV-nak.
Akik tájékozódni szeretnének, a www.nonprofit.hu internetes oldalon egy több mint 9500 civil szervezetet tartalmazó adatbázisban kereshetik meg a támogatni kívánt alapítványt vagy egyesületet. A NIOK alapítvány telefonon is segít hétköznap 9 és 17 óra között a 06-80- 200-074-es zöld számon.