Állatvilág net Újság

ujsag.Allatvilag.net – Nonprofit innováció az állatokért!

Az utóbbi 3-4 évben az állatorvosok azzal szembesültek, hogy a bőrférgesség mellett – amely hazánkban már régóta megjelent – a szívférgességgel is számolni kell. A Dirofilaria immitis, azaz a szívféreg lárvái szúnyogcsípéssel kerülnek a házi kedvencek testébe. Az első 6-7 hónap tünetmentes: ekkor fejlődnek ki a férgek.
A lappangási időt követően a lárvák eljutnak a nagyobb tüdőerekbe és a szívbe is. Kedvencünk fáradékonnyá válik, majd a végső stádiumban keringési, légzőszervi és szívpanaszok lépnek fel. A paraziták 7-10 évig is élhetnek a kedvencek testében és a kifejlett férgek akár 30 cm hosszúra is megnőhetnek!

A dologgal arra akarták felhívni a figyelmet, hogy miközben egyesek az emberekkel egyenrangú, sőt akár az embereknél értékesebb lényeknek tartják az állatokat, addig az ipari állattartáson keresztül szinte mindenki hozzájárul állatok halálához, hiszen azok húsát fogyasztják.

Kristoffer Eriksen, a dán Radio 24syv műsorvezetője kollégájával élő adásban vert agyon egy Allan nevű nyulat a stúdió…

Posted by Az állatkínzást szigorúbban büntesse a törvény on 2015. május 31.

A Horkai Animal Training Centerben vagyunk Gödöllőn, a Discovery Channel sajtóeseményén. Az ilyen. külső helyszínre szervezett sajtótájékoztatóra vonakodva szokott menni a sajtó, messze van utazni kell, alkalmazkodni a többiekhez és még kaja sincs, de ide rém lelkesen jött el mindenki, mert mikor mehet farkast és medvét simogatni egyébként? Az apropó nem az volt persze, hogy a sajtómunkások rácsodálkozzanak a természetre és annak két csúcsragadozójára, hanem az, hogy június 16-tól egy újabb saját gyártású dokureality sorozatuk mutatkozik be a tévében, a Zoltán, a farkasember, amit nagyon remélem, hogy Európában Zoltán the Wolfman címmel forgalmaznak majd, mert ennél menőbb címet egyszerűen nem tudok elképzelni, egy Horkai Zoltánról készült riportnak.

cikk szövege

kép feltölthető vagy hivatkozásból.
450-530 pixel szélesre kell állítani, vagy max 625 pixel széles

videó beágyzható html-ben, 625 pixel szélesben kell
youtube videóknak csak az url-jét kell bemásolni html nézetben

cimkéket mindent kisbetűkkel írunk

kisgyererk_kiskutyak

Háromfogásos vacsorával, mazsorett műsorral és élőzenével várják vendégeiket az állatvédők május 14-én a Postásüdülőben. A jótékonysági est bevételét egy új állatotthon létesítésére és a balesetett szenvedett, kidobott állatok javára fordítják a rendezők.

Hiszem,hogy az állatok így éreznek, csak nem tudják elmondani nekünk: 6 hetesen magatokhoz vettetek, sokat játszottam a gyerekekkel és nagyon boldog voltam veletek. Ahogy nőttem,egyre nőtt a mozgásigényem és vele együtt az étvágyam is. A gyerekek nem akartak velem játszani,ha odamentem egy simogatásért, sokszor még belém is rúgtak. Aztán egy nap beültettetek a kocsiba. Én olyan boldog voltam,végre hónapok óta először látok mást is a kennelen kívül. Az autópálya szélén álltunk meg. Eldobtátok a labdámat. Futottam utána, de mire visszaértem Ti már sehol sem voltatok. Kétségbeesetten rohangáltam a kocsik között, labdával a számban. Az autósok dudáltak, de volt olyan is,aki még rá is gyorsított. Ki akartam futni az út szélére,mert nagyon féltem. Hirtelen egy hatalmas ütést éreztem az oldalamon és többet nem tudtam felállni. Nagy nehezen kikúsztam az út mellé. Próbáltam utánatok menni, de nem sikerült. Körülöttem minden véres volt. Fáztam,sötét volt és féltem. A labdámat még mindig fogtam, biztos voltam benne, hogy visszajöttök értem. Hiába nyüszítettem, ugattam, senki nem állt meg segíteni. Több órás fekvés után megállt mellettem valaki, nem törődve a vérrel és a sárral, betett az autóba. Egy fehér köpenyes férfi szaladt a kocsihoz, amikor megálltunk. Már csak a fejét csóválta. Új gazdám, aki 15perce ismert, nagyon sírt és megölelt. Csak akkor engedtem el a labdámat, hogy megnyaljam a kezét, hogy azt tudjam neki mondani; “Köszönöm”.
Aztán elaludtam, az utolsó dolog, amit hallottam, gazdám kétségbeesett zokogása volt. Már nem félek ,nem fázom és nem fáj semmim sem. Meghaltam. Talán ha nem rágom szét a cipőket és nem eszem annyit, még mindig élhetnék…

Egy asszonynak volt egyszer tizenkét leánya. Ez a tizenkét leány olyan szájas, vakmerõ volt, hogy az anyjuknak egy szavát sem fogadták meg, s annyit nyelveltek egymással, hogy egy óráig sem volt csendesség a háznál. Az anyjuk egyszer úgy elkeseredett, hogy azt találta mondani:
– Immár a fülem is tele van a lármátokkal, adja isten, hogy változzatok mind csókákká.
Hát a tizenkét leány egyszeribe csókává változott, s ahogy kinyitotta az ajtót, a tizenkét csóka úgy kirepült rajta, hogy a szemét is majd kiverték. Ki a házból, fel a levegõbe, éppen a felhõkig. Az asszony kiállott az ajtó elé, s látja, hogy azok a csókák egyszer még alább szálltak, aztán megkerengték magukat a ház fölött, s avval eltûntek napnyugat fele. Nekifogott búsulni, hogy neki már leánya egy sincs, bár egy megmaradott volna a tizenkettõ közül. Bánta, hogy úgy megátkozta õket, de már nem volt mit tenni, s elgondolta magában, hogy az isten nem ok nélkül verte meg a leányait, akik annyi szép intése után neki soha egyetlen szavát sem fogadták meg.
Amikor a tizenkét leány odalett, az anyjuk éppen gyermeket várt, s mikor az ideje eljött, született egy szép fiúgyermeke. Mikor ez a fiú nagyobbacska lett, kérdi az anyjától:
– Hát, anyám, nekem sohasem volt egy testvérem se? Az annyi idõs asszonyoknak, mint kigyelmed, öt-hat gyermeke is van a faluban.
Azt mondotta az anyja:
– Nekem, fiam, nem volt több gyermekem rajtad kívül.
De a fiú késõbben hallotta a faluban, hogy neki még volt tizenkét leánytestvére, s azok mind csókává változtak, s úgy elrepültek,hogy hírüket sem hallották.
– Na, anyám – azt mondja egyszer a fiú -, hallottam a faluban, hogy nekem volt tizenkét leánytestvérem. Ha törik-szakad, addig meg nem nyugszom, amíg õket fel nem találom, akármelyik szegletében legyenek a világnak.
Az anyja váltig marasztalta, mondogatta, hogy ne menjen, mert kifogy belõle is, de mikor látta, hogy nincs kivel beszélni, jól feltarisznyálta, s útnak indította.
Megy, megy a fiú hetedhét országon is túl, hegyeken-völgyeken, havasokon-tengereken, kõsziklákon keresztül. Egyszer, amint megy, meglát messze-messze egy kõszikla havas aljában egy remeteházat.
– Ó, bár én ma estére ahhoz a remeteházhoz érkezhetnék – azt mondja magában.
El is érkezett oda estére s bement. Hát ott egy olyan öregasszony lakott, akinél öregebbet még életében nem látott. Így köszönt neki:
– Adjon isten jó estét, anyámasszony!
Az asszony fogadja a köszöntést, s azt mondja:
– Köszönd, fiam, hogy anyádnak szólítottál, mert különben hidd meg, hogy elnyeltelek volna téged egészben ebben a szempillantásban. Mit keresel te itt, ahol emberi teremtés soha sem jár?
A fiú elbeszélte, hogy õ tizenkét leánytestvérét keresi, akik csókává változtatva elrepültek.
– Jól van – azt mondja az öregasszony -, holnap reggel majd tudakozunk valamit felõlük.
Jó vacsorát készített a fiúnak, ágyat is vetett neki s lefeküdtek. Jó reggel, hogy felkelnek mind a ketten, az öregasszony kivesz a ládából egy sípot, kiáll a fiúval az ajtó elé s megfújja. Hát amennyi csúszó-mászó állat van a világon, mind a ház körül terem, hogy ellepték kereken az egész térséget. A vénasszony tudakozódik, kérdezõsködik ezektõl a csúszó-mászó állatoktól, hogy nem hallottak-e valami hírt olyan tizenkét csókáról, akik soha a többi csókasereg közé nem elegyednek, hanem örökké külön járnak magukban. De az egész sereg mind azt felelte, hogy õk soha még hírt sem hallottak afféle csókákról. Akkor a vénasszony szavára valamennyi csúszó-mászó hazatakarodott. A fiú is elbúcsúzott tõle, s ismét útnak indult.
Ment, ment, mindaddig ment, míg estére elért egy másik remeteházat a kõsziklahavas derekában. Bement abba is, s hát abban a másiknál egy még sokkal vénebb asszonyt lát. Köszön neki illendõképpen:
– Jó estét adjon isten kegyelmednek, anyámasszony!
– Köszönd, hogy anyádnak szólítottál – azt mondja a vénasszony -, mert különben a medvékkel szaggattattalak volna szét. De mi járásod van neked itt, ahol emberféle, mióta itt lakom, még eddig soha meg nem fordult?
A fiú elbeszélte, hogy mi járatban van.
– Jól van, fiam – azt mondja a vénasszony -, bízom benne, hogy holnap reggel csak hallunk valamit a testvéreidrõl. Hanem most egyél, s aztán feküdj le. Tudom, meg is éheztél, meg is fáradtál erõsen a véghetetlen hosszú úton.
A fiú jól megvacsorázott, aztán lefeküdt, s egy-kettõre úgy elaludt, mintha éppen agyonütötték volna.
Másnap reggel felkölti a vénasszony, kiáll vele az ajtó elé, s megfújja a sípját. Hát amennyi négylábú állat van a világon, mind ott termett egy félóra alatt. A szegény fiú, mikor meglátta õket, szinte lerogyott ijedtében.
– Azt kérdem én tõletek – azt mondja a vénasszony a négylábú állatoknak -, nem tudtok-e valamit arról a tizenkét csókáról, akik örökké csak magukra járnak, s a többi nagy csókasereg közé soha nem vegyülnek?
– Nem tudunk bizony mi semmit, nem is hallottunk soha senkitõl legkisebb hírt sem felõlük – mondták a négylábú állatok.
A vénasszony intett nekik, s egytõl egyig mind elszéledtek, hazatakarodtak a maguk helyére.
A fiú erõsen megbúsult, hogy itt sem hallhatott semmi hírt a nénjei felõl. Megköszönte a szállást a vénasszonynak, s jó remény fejében tovább folytatta útját.
Ment, ment egy kénköves tó mellett, s azon túl egy örökké égõ hegy mellett, ment mind tovább s tovább, s egy nagy kõszikla tetõs tetejében ismét meglát egy remeteházat. Megkettõzteti a lépéseit, hogy estére odajuthasson, s el is érkezett oda. Bemegy, hát ott a másik kettõnél is vénebb asszonyt talált.
– Szerencsés jó estét adjon isten kigyelmednek, anyámasszony! – így köszöntött reá, de most immár nagyobb bátorsággal, mint a két elsõnél.
– Köszönd, hogy anyádnak szólítottál – azt mondja a vénasszony -, különben a sasokkal tépettelek volna széjjel. Mi járásbeli vagy te ezen a helyen, hol emberi lélek még sohasem járt rajtad kívül?
A fiú itt is elbeszélte, hogy õ mi járásbeli volna.
– Ne búsulj semmit, fiam – azt mondja a vénasszony -, nekem erõs reménységem vagyon, hogy holnap hallunk valamit a te nénjeidrõl.
A vénasszony jó vacsorát adott a fiúnak, puha ágyat készített, s maga is lepihent.
Mihelyt megvirradt, a vénasszony a fiút szépen felköltötte, kivett a ládából három sípot, s kiállt az ajtó elébe. Ott fújni kezdte a legkisebb sípot, s arra a legapróbb szárnyasállatok egyszerre mind ott termettek. Megfújja a második sípot is, s akkor eléjönnek a középnagyságú szárnyasállatok. Megfújja a harmadik sípot is utoljára, s akkor a legnagyobb szárnyasállatok a világ minden részébõl odagyûlnek nagy sereggel, hogy az ember szeme nem lephette el.
Széjjelnéz a vénasszony a töméntelen seregen, s azt mondja nagy bosszúsan:
– Még egy híja van a seregnek, úgy látom.
Csakhamar jött is egy holló, de annak vérezett a szárnya.
Azt nem nézte a vénasszony, hanem csak megpirongatta, hogy a parancsolatra így elkésett a többi madaraktól.
– Ne bánts engem – azt mondja a holló -, ne bánts, nem vagyok én hibás. Mindjárt megmondom az okát is, hogy miért késtem el a többi madárseregtõl. Mihelyt a sípszót meghallottam, egyszeribe mint a nyíl, olyan sebesen kezdettem repülni errefelé. De utamban megláttam egy szörnyû nagy veres tornyot. Az a torony olyan magas volt, hogy a gombja, egészen aranyból, száz öllel is felül ért a felhõkön. Én abban a toronyban olyan csókacsárogást, csevegést hallottam, hogy ahhoz foghatót még soha eddigelé. Azért megállapodtam egy kevés ideig, leszálltam egy virágos almafára, ott a toronyhoz közel, s ott hallgattam egy kicsinyég azt a különös csárogást s azt a sok csevegést. Míg ott üldögéltem, hallottam, hogy mit beszélnek a jövõ-menõ emberek ott a torony körül. Azok azt beszélték, hogy abban a toronyban tizenkét csóka lakik néhány esztendõtõl fogva. Sokszor mind a tizenkettõ megkerüli a tornyot nagy lármával, csácsogással, sokszor tizenegy elmegy eledelt keresni, a tizenkettedik meg otthon marad, hogy vigyázzon, s ügyeljen ott, de azokhoz emberi teremtésféle soha fel nem mehet. Amíg én ott hallgatóztam, egy vadász reám irányozta puskáját, s eltörte az egyik szárnyam hegyét. Emiatt lassabban tudtam csak repülni, ez az oka, hogy elkéstem a többi társamtól.
A holló megmondta azt is, hogy melyik szegletében van a világnak az a veres torony, amelyet õ látott.
– No, jól van – azt mondja az öregasszony -, nincsen semmi hiba, éppen ez kellett nekünk is. Ti immár, többi szárnyas, elmehettek.
El is mentek azok mind, ahonnan jöttek. A vénasszony egy darabocska vékony csontot adott a fiúnak, s azt mondta neki:
– No, te fiú, mindeddig hiába fáradtál, de most már nem lesz hiábavaló a te fáradságod, mert nem sok idõ múlva megtalálod a te nénéidet. Mikor azt a veres tornyot eléred, ezt a két darab csontot támaszd a torony oldala mellé, s gondolj reám. Meglátod, hogy abból a két darab csontból egy szempillantás alatt olyan irgalmatlan hosszú lajtorja lesz, hogy te azon bátran felhághatsz éppen arra a helyre, ahol a tizenkét csóka lakik.
Elment hát a fiú, s hosszú, terhes utazás után reátalált a veres toronyra, s amint a vénasszony meghagyta volt neki, a torony tövéhez állította a két kicsiny darab csontot. Akkor reágondolt a vénasszonyra, s a két kis csontból lett egy véghetetlen hosszú lajtorja, s a fiú felhágott azon éppen oda, ahol a csókák vertek szállást maguknak. Tizenegy csóka oda volt éppen eledelt keresni, csak egy maradt otthon õrzõnek, de az az egy nem csóka, hanem szép leány képében. Ahogy a fiú bement a nagy, tágas hajlékba, a leány elõször egy kicsit megijedt, de csakhamar nekibátorodott, s beszédbe eredt a fiúval, s rendre minden házi dolgokat megmutogatott neki, s elbeszélte, hogy a tizenkét testvér, amíg a toronyból eledelt keresni jár, mindig szárnyas csóka, de mikor visszajönnek, csak átalbukik a fején mindegyik, s leányokká változnak. A fiú is elmondta, hogy mi járásbeli, s azt is, hogy õ éppen testvére a leányoknak, s azért jött, hogy õket felkeresse s hazahívja, s most immár valahára, sok sanyarú utazás után rájuk akadt szerencsésen.
Egyszer csak messzirõl valami nagy csárogást hallanak, s azt mondja a leány a fiúnak:
– Bújj csak el egy kis idõre, ahova lehet, mert jönnek a nénéim. S ha hirtelen meg nem mondhatom, hogy ki vagy, a szemedet is kivájják, kivált a legnagyobbik igen mérges.
A leány elrejtette a fiút, éppen a hetedik szobába, s rázárta az ajtót. Nemsokára megérkezett a tizenegy csóka, általbuktak a fejükön, s lett belõlük tizenegy leány. Ki-ki leült a maga helyére, s aztán járkálni kezdtek ide s tova. Egyszer azt mondja a legnagyobb leány haragosan, fintorogva:
– Mi dolog lehet ez? Én idegenszagot érzek! – tapodni kezdett mérgesen, mindent hányt-vetett a házban, s szembefogta a kisebb leányt, mondaná meg, honnan van az az idegen bûz.
A kisebb leány lecsendesítette a nénjeit, s így szólt hozzájuk:
– Tudjátok, nénéim, mikor apánk házától eljöttünk, anyánk akkor gyermeket várt, s nemsokára született egy fia. Az a fiú nõtt, megnõtt nagyra, s elindult tûzön-vízen, az életét is kockára tette, hogy minket felkeressen, apánkhoz, anyánkhoz hazavezéreljen. Sok sanyarú utazás után itt most reánk talált, itt van, de én elrejtettem, nehogy hirtelenében bántsátok, amíg meg nem tudjátok, ki õ, s miért jött.
Erre a leányok úgy megörvendtek, hogy ugrálni kezdtek örömükben, elõhozták a fiútestvérüket a rejtekbõl, s mind rendre ölelgették. Mikor elbeszélte a fiú érettük tett sok sanyarú utazását, mind sírni kezdettek. Immár az volt hátra, hogy induljanak hazájukba. De elõbb felfogadták, hogy ezután engedelmes leányai lesznek anyjuknak, apjuknak.
Mikor az idõ annyira megsötétült, szép lassan leszálltak a lajtorján mind a tizenhárman, s a fiútestvér újabb hosszú utazás után elvezérelte õket az apai házhoz. Mikor a tizenkét leány a fiúval belépett az ajtón, anyjuk, apjuk nem tudott hamarjában hova lenni a nagy örömtõl. Estére bõséges vacsorát készítettek, arra meghívtak minden atyafit, sógorságot, keresztapát és szomszédokat.
A leányok ez idõtõl fogva jámborul s olyan jól viselték magukat, hogy hírük ment mindenfelé. Mind a tizenkettõ becsületes, jó férjet talált magának, s egy esztendõ alatt mentek férjhez mind a tizenketten. A fiútestvérük nemsokára megházasodott, kapott egy olyan jó feleséget, amilyet csak kívánni lehet, s avval boldogan él ma is, ha meg nem halt.

allatvedo